Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.


Päivitetty 17.5.2016

1. Rekisterinpitäjä

Käsityöliike Merletto Oy
Aleksanterinkatu 30
33100 Tampere
puh: 050 4650860
asiakaspalvelu@merletto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miira Karppinen
Aleksanterinkatu 30
33100 Tampere
puh: 050 4650860

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteen hoito
- Rekisteröityneiden asiakkaiden tunnistaminen Käsityöliike Merletto Oy:n verkkokauppaan sisäänkirjauduttaessa
- Mainospostitus tähän luvan antaneille asiakkaille
- Asiakasprofiilin tutkiminen toiminnan kehittämiseksi

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut tuotteet ja niiden laskutus- ja maksutiedot, syntymäaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat asiakkaan Käsityöliike Merletto Oy:n verkkokauppaan antamia tietoja, joita rekisteröitynyt asiakas pääsee muokkaamaan ja katsomaan kirjautumalla palveluun osoitteessa www.merletto.fi tai asiakkaan kanta-asiakaslähetteeseen täyttämiä tietoja. Tietojaan asiakas voi myös muokata asioimalla myymälässä tai olemalla yhteydessä Merleton asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@merletto.fi, 050 4650860.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille tai perintää hoitaville yhteistyökumppaneillemme, jos asiakkaan havaitaan rikkoneen toimitusehtojamme.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperilla olevat materiaalit säilytetään lukituissa toimitiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti.
Asiakkailla on pääsy vain omiin tietoihinsa. Asiakasrekisteriin pääsevät sellaiset Merleton henkilökunnan jäsenet, jotka tarvitsevat rekisteriä työtehtävissään. Pääsy tietoihin on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Merletto oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi tarkistaa omat henkilö- ja tilaustietonsa Merleton internetpalvelussa. Rekisteröitymättömät asiakkaat ja ne rekisteröityneet asiakkaat, joiden tarkastusvaatimus koskee sellaista tietoa jota ei voi itse verkkopalvelussa tarkistaa, voivat tehdä tarkastuspyynnön Merletolle. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Käsityöliike Merletto Oy, Aleksanterinkatu 30, 33100 Tampere.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi päivittää omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Merleton internetpalvelussa. Rekisteröitymättömättömät asiakkaat ja ne rekisteröityneet asiakkaat, joiden oikaisuvaatimus koskee sellaista tietoa jota ei voi itse verkkopalvelussa päivittää, voivat tehdä virheellisen tiedon korjauspyynnön ottamalla sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä Merleton asiakaspalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen Käsityöliike Merletto Oy, Aleksanterinkatu 30, 33100 Tampere.

12. Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää Käsityöliike Merlettoa
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä Merleton asiakaspalveluun. Tällöin asiakkaalle lähetetään vain palveluiden toteuttamiseksi välttämätöntä viestintää, kuten verkkokaupasta tilaamisen yhteydessä toimitettavat tilausvahvistusviestit.

13. Evästeiden käyttö verkkopalvelussa

Internet-sivuillamme ja verkkokaupassamme käytetään evästeitä ("cookie"). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään sivuillamme helpottamaan palvelun käyttöä, parantamaan palvelun laatua ja seuraamaan kävijäliikennettä. Emme yhdistä evästeiden kautta saatuja tietoja asiakasrekisteriimme emmekä yksittäisen asiakkaan henkilötietoihin. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, etteivät kaikki sivuston palvelut toimi täydellisesti.